Miasto Zabrze kupi nowoczesne aparaty VENTIL

21.04.2020

Urząd Miejski w Zabrzu jest w trakcie dokonywania zakupu dwóch innowacyjnych aparatów VENTIL – urządzeń pozwalających na wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Sprzęt zostanie przekazany Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu.

Producentem urządzeń jest funkcjonujący w naszym mieście Ł-ITAM (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej).

Wynalazek opracowali naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Pierwszych sto urządzeń ma zostać wyprodukowanych w ciągu najbliższych trzech tygodni. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aparat Ventil współpracuje z respiratorem z możliwością wykorzystania w dwóch zastosowaniach. Zgodnie z pierwotnymi założeniami zespołu IBIB PAN urządzenie przeznaczone jest do niezależnej wentylacji obu płuc pacjenta będącego w stanie ostrej niewydolności oddechowej.

W warunkach niedoboru respiratorów, aparaty Ventil mogą być także użyte do niezależnej wentylacji dwóch pacjentów, podłączonych do jednego respiratora, z możliwością niezależnej regulacji podstawowych parametrów procesu wentylacji mechanicznej dla obu pacjentów. To właśnie to zastosowanie jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji epidemicznej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ŁUKASIEWICZ – ITAM) w Zabrzu jest instytutem badawczym, którego działalność obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i aparatury medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych wyników w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla ochrony i promocji zdrowia. Obszar badawczy Instytutu wpisuje się w dwa główne kierunki działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz: „Zdrowie” w zakresie innowacji w technologiach medycznych wpływających na system opieki zdrowotnej oraz „Transformacja cyfrowa” w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki medycznej.