Działania podejmowane przez zabrzańskie Wodociągi w czasie epidemii

21.04.2020

Tak jak wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe, tak i Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze względu na swoją rolę musiało się sprawnie przeorganizować, by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Zabrza, związane z dostawami wody, jak i sprawnym odprowadzaniem ścieków w czasie epidemii.

Przygotowanie i wprowadzenie tych zmian realizowało wraz ze specjalistami z Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Jako spółka komunalna, wraz z władzami miasta opracowało również „Tarczę antykryzysową” Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. O szczegółach pomocy, którą daje ten pakiet, możecie Państwo przeczytać TUTAJ. Zakłada ona m.in. rozłożenie płatności na trzy raty (na wniosek odbiorcy); przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r. (dla osób dokonujących wpłat w kasie); nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.; wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego), a także wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy.

– Chcemy, aby nasi mieszkańcy, klienci i kontrahenci mieli pełną świadomość, że nasze funkcjonowanie oparte jest na silnych podstawach – stwierdza prezes zarządu ZPWiK Piotr Niemiec. – Potwierdzamy, że w kranie będzie woda, awarie będą usuwane, a ewentualne opóźnienia w opłacaniu rachunków, wywołane utratą źródeł zarobków, nie spowodują natychmiastowego odcięcia dostaw.

ZPWiK podjęło też w ostatnim czasie wiele cennych inicjatyw na rzecz innyc – przede wszystkim tych, którzy na co dzień walczą o życie i zdrowie innych. Przekazało m.in. środki ochronne do zabrzańskich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego.

Więcej o dodatkowych działaniach, jakie podjęło ZPWiK w związku z pandemią koronawirusa, żeby zapewnić dostawy wody i odbiór ścieków, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo klientów, kontrahentów i pracowników przeczytacie Państwo na stronie www.wodociagi.zabrze.pl