Wsparcie dla przedsiębiorców – wypłacono kolejne świadczenia

20.04.2020

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do naszych lokalnych przedsiębiorców trafiły kolejne wypłaty świadczeń w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, które przekazywane są na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pracodawców trafiło do tej pory 1510000 zł. To efekt pozytywnego rozpatrzenia 469 wniosków. Urzędnicy na bieżąco pracują nad weryfikacją kolejnych. Do PUP w Zabrzu wpłynęły dotychczas łącznie 570 takie wnioski.

– Troska o utrzymanie miejsc pracy w naszym mieście to obok wspierania służby zdrowia i udzielania pomocy potrzebujacym jedno z najważniejszych pól naszego działania – stwierdza prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik. – Dlatego cieszę się, że do zabrzańskich przedsiębiorców trafiły kolejne wypłaty świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.