Straż Miejska pomaga osobom w kwarantannie

20.04.2020

Straż Miejska w Zabrzu prowadzi wielotorowe działania związane z epidemią COVID-19. Jednym z takich działań jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakresie pomocy osobom przebywającym na kwarantannie.

Pomoc przede wszystkim polegająca na dostarczaniu paczek żywnościowych, ale również wyrzucaniu odpadów bytowych od osób poddanych kwarantannie w miejscu zamieszkania, oraz koordynacji przepływu informacji dotyczących osób potrzebujących pomocy w tym zakresie.

Dostarczenie produktów żywnościowych nie wymaga bezpośredniego kontaktu, dlatego, też strażnicy zanim zostawią pod drzwiami paczkę dzwonią do osoby objętej kwarantanną informując, że zaraz ją dostarczą. Po zostawieniu paczki pod drzwiami oddalają się na bezpieczną odległość i dopilnowują, żeby żywność została natychmiast odebrana przez właściwą osobę. Podczas tych działań strażnicy zachowują szczególne środki ostrożności. Mają założone rękawiczki i maseczki na twarzy oraz kombinezony ochronne.

W celu właściwej realizacji tych zadań zostały opracowane szczegółowe wytyczne i instrukcje postępowania zarówno dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zabrzu, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu jak i samych osób, którym pomoc jest udzielana.