MZDII – Komunikat dotyczący sygnalizacji świetlnych

20.04.2020

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że w ciągu najbliższych dni sygnalizacje świetlne na terenie naszego miasta będą przełączone w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00 w tryb żółte-migowe.

Powyższe działania wprowadza się dla zmniejszenia uciążliwości wynikających z cyklicznego nadawania równocześnie z sygnałami świetlnymi zielonymi na przejściach dla pieszych, sygnałów akustycznych, co jest bardzo uciążliwe dla samopoczucia mieszkańców budynków znajdujących się w rejonie sygnalizacji świetlnych, zwłaszcza w godzinach nocnych.

Jednocześnie minimalne natężenie ruchu pojazdów w nocy nie wymaga kierowania ruchem na skrzyżowaniach. W związku z powyższym przypominamy, że w przypadku nadawania przez sygnalizatory drogowe sygnałów żółtych-migowych, należy stosować się do poleceń wynikających ze znaków drogowych pionowych.