COVID-19. Zabrze wspiera przedsiębiorców – projekty uchwał na sesję Rady Miasta

20.04.2020

Na dzień 23 kwietnia br. zwołana została sesja Rady Miasta Zabrze, która będzie mieć charakter zdalny – początek o godz. 1200. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego, a transmisję sesji będzie można śledzić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Projekty uchwał Rady Miasta Zabrze dot. wspierania przedsiębiorców w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 to:

1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 i którzy zostali objęci zakazem prowadzenia działalności, za okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do dwóch miesięcy po jego zakończeniu.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych będzie odpowiedzialny za realizację założeń uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce dot. przedłużenia terminów zapłaty rat podatku od nieruchomości na maksymalny dopuszczony okres przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19, i których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 31 marca 2020 r.
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych będzie odpowiedzialny za realizację założeń uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19 dot. udzielenia przez Prezydenta Miasta dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców.
Wydział Księgowości Urzędu będzie odpowiedzialny za realizację założeń uchwały.

Powyższe zwolnienia dla przedsiębiorców zaproponowała Prezydent Miasta Zabrze, a już w środę Rada Miasta Zabrze podczas sesji zajmie się wszystkimi projektami uchwał wpisanymi do porządku obrad. O szczegółach poinformujemy w czwartek.