Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

17.04.2020

Dobiega końca postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich przedszkoli. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do 20 kwietnia br., do godz. 15.00, należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane.

W tym celu, proszę postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
1) We wskazanym terminie zalogować się do systemu na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl/
2) Przejść do Podsumowania – wybór zakładki po lewej stronie.
3) Po przeczytaniu komunikatu oraz podjęciu decyzji dotyczącej akceptacji wskazanego przedszkola, kliknąć w pole ,,Kliknij tutaj aby potwierdzić wolę przyjęcia do placówki PRZEDSZKOLE NR…”.
4) Następnie pojawi się ponowne pytanie ,,Czy potwierdzasz wolę uczęszczania do placówki?” – w celu ostatecznego potwierdzenia swojej decyzji, proszę wybrać TAK.

Tak dokonana operacja w systemie gwarantuje Państwu prawidłowe potwierdzenie woli wyboru przedszkola.

W szczególnych przypadkach, w sytuacji pojawienia się problemów z potwierdzeniem woli, należy niezwłocznie skontaktować się z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Numery telefonów do przedszkoli dostępne są pod adresem: https://bip.um.zabrze.pl/db/17_180_212761_39867.pdf

Uwaga!
Brak potwierdzenia „woli przyjęcia” oznacza rezygnację z danego przedszkola.