Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

16.04.2020

Już niebawem rozpoczną się prace inwestycyjne nad Śląskim Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. To wspólny projekt Politechniki Śląskiej i firmy Philips Polska, który zostanie zrealizowany na terenie kampusu przy ul. Roosevelta w Zabrzu. Konkurs na realizacje tego zadania wygrała firma Mostostal Zabrze, która lada dzień podpisze umowę z uczelnią.

– Jak widać, warto było podjąć działania zmierzające do powstania w naszym mieście Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, który już wielokrotnie udowodnił, że skutecznie odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną medycyną. W obliczu pandemii, jego pracownicy i studenci wykazali się stworzeniem przy pomocy drukarek 3D przyłbic dla pracowników służby zdrowia – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Budowa tego nowoczesnego centrum w nszym mieście będzie kolejnym krokiem w procesie tworzenia silnej, medycznej marki Zabrza.

Centrum powstanie w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia”, realizowanego wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu będzie zlokalizowane w Zabrzu na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Na centrum będzie się składał zespół wysokospecjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, mające być odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny, zwłaszcza w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.

Realizowany wspólnie z firmą Philips projekt wpłynie z pewnością na rozwój innowacyjnych technologii badawczych i produkcyjnych w naszym regionie, a także spowoduje wzmocnienie potencjału badawczego w zakresie inżynierii biomedycznej. Dodatkowo projekt ten umożliwi uczestnictwo śląskich firm w polskich i europejskich platformach technologicznych w branży wyrobów medycznych i spowoduje zwiększenie atrakcyjności całego regionu.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a jego całkowity kosz wyniesie 92 mln zł.