Straż Miejska przypominała – od jutra obowiązkowe maseczki!

15.04.2020

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zabrzu rozdawali dzisiaj mieszkańcom naszego miasta maseczki ochronne. W ramach akcji do zabrzan trafiło blisko 700 maseczek. Równocześnie strażnicy przypominali, że zgodnie z decyzją rządu, od jutra obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego tej kwestii. 

W jakich miejscach zasłaniać twarz?

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż.

Kto będzie zwolniony z tego obowiązku?

  • dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.
  • w przypadku poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
  • w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Policja w kwestii zakrywania ust i nosa działać będzie w oparciu o Kodeks wykroczeń. Wszystkie mandaty są nakładane w trybie art. 54. Artykuł ten mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. To samo dotyczyć ma maseczek. Taki mandat to kwota do 500 zł.