Wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

14.04.2020

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019”. 

Jury nagrodziło zespół bibliotekarzy z Zabrza za przedsięwzięcia mające na celu promowanie literatury i czytelnictwa, podkreślając dużą różnorodność oraz ich profesjonalną oprawę. Warto wspomnieć, że wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” nasza zabrzańska biblioteka otrzymała drugi rok z rzędu.

MBP w Zabrzu tym razem doceniono m.in. za projekty: „Książka na piątkę, znakomity początek”, „Kryminalne zagadki Śląska”, „To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami”oraz „Made in Japan: tak daleko tak blisko”.

– W swoich działaniach zawsze staramy się, aby nasza oferta była bogata i różnorodna – komentuje Tomasz Iwasiów, dyrektor MBP w Zabrzu. – Działania organizowane w roku 2019 miały na celu wzmocnienie funkcji biblioteki jako ośrodka animującego kulturę oraz promującego czytelnictwo. W swojej działalności staraliśmy się dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, współpraca z placówkami oświatowymi, przedszkolami, szkołami i uczelniami pozwoliła nam poznać i zaspakajać potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, szczególną uwagę przykładaliśmy do pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz z różnego typu dysfunkcjami – dopowiada dyrektor.