Służba w czasie epidemii

10.04.2020

W czasie, gdy większość ludzi powinna pozostawać w domach, służby na bieżąco dostosowują i modyfikują swoje działania do dynamicznie zmieniających się przepisów i obostrzeń. Przykładem są pracownicy i funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zabrzu. W obecnej sytuacji, zgodnie z poleceniem wojewody śląskiego całość sił i środków oddana jest do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.

Codziennie kilkunastu funkcjonariuszy straży miejskiej, realizuje wspólnie z policjantami z poszczególnych komisariatów, w patrolach mieszanych zadania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa , związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby.

Patrolowane są miejsca w których mogą gromadzić się osoby, szczególnie place zabaw, parki i skwery. Kontroli poddawane są również okolice sklepów, aptek oraz innych miejsc, które mogą generować większe skupiska ludzi.

W czasie patrolowania ulic podawane są również komunikaty przez urządzenia nagłaśniające przypominające o potrzebie zachowania niezbędnej odległości pomiędzy osobami oczekującymi na autobus czy tramwaj.

Nasi funkcjonariusze nie ograniczają się tylko do ostrzegania, w sytuacjach skrajnej nieodpowiedzialności stosują również sankcje przewidziane w przepisach prawa, a w sytuacjach drastycznego lekceważenia prawa sporządzają notatki urzędowe, które są następnie przekazywane do właściwej Stacji Sanitarno Epidemicznej która może nałożyć kare administracyjną nawet do wysokości 30 tys. zł.

Do realizacji zadań związanych ze stanem epidemii, w okresie Świąt Wielkanocnych wyznaczonych będzie łącznie 35 funkcjonariuszy, to jest kilkakrotnie więcej niż w normalnym, wolnym od epidemii okresie.

Tak więc jak widać zaangażowanie w realizację zadań jest na jak najwyższym poziomie a przy zrozumieniu problemu przez wszystkich mieszkańców problem transmisji wirusa zostanie zminimalizowany co doprowadzi do normalności w naszym życiu.