Zabrze przestrzenią rozwoju

Dofinansowanie do wynagrodzeń

08.04.2020

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczone zostały informacje na temat możliwości uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowania do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z COVID-19 tj.:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych /informacja dla przedsiębiorców/
  • Schemat uzyskania przez pracodawcę pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP
    w związku z wystąpieniem COVID-19
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków FGŚP w okresie przestoju ekonomicznego
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy

Pliki do pobrania oraz krótki filmik instruktażowy dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen