Kondolencje nadburmistrza Essen w związku ze śmiercią śp. Krzysztofa Pendereckiego

06.04.2020

29 marca br. zmarł Krzysztof Penderecki – jeden z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów, jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie. Nie sposób nie wspomnieć, jak wyjątkową osobą był Krzysztof Penderecki także dla zabrzańskich melomanów. To właśnie w naszym mieście od 2013 roku odbywał się Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego, którego Maestro był patronem.

Dlatego też na ręce prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik płyną kondolencje. Przesłał je m.in. nadburmistrz Essen Thomas Kufen, ktory napisał w swoim liście m.in.:

„Z ogromnym bólem przeczytałem informację o śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Pamiętam jeszcze dobrze występ Filharmoników Esseńskich w Zabytkowej Kopalni Guido, Domu Muzyki i Tańca i w Filharmonii Krakowskiej, w trakcie którego prezentowali dzieła Beethovena i Pendereckiego. Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego i jego działalność są ściśle związane z Miastem Zabrze.

Wspieranie młodych europejskich muzyków leżało Mu zawsze bardzo na sercu. Pomiędzy poświęceniem religijnym i będącym ciągle w awangardzie wyrazem uczył on między innymi w Szkole Muzycznej w Krakowie, w latach 1966-1968
w Szkole Folkwang w Essen i na Uniwersytecie Yale w USA.

Otrzymywał na całym świecie liczne wyróżnienia, w tym Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. My wszyscy zachowamy Go w pełnej czci pamięci i cieszę się wykonania z Jego cennych dzieł w Essen, Polsce i szczególnie w Zabrzu. (…)”.