ZPWiK we współpracy z Miastem Zabrze wdraża pomoc dla przedsiębiorców

03.04.2020

Założenia dotyczą pomocy dla podmiotów gospodarczych, dla przedsiębiorców (mikro, małe i średnie firmy) oraz dla samorządowych i prywatnych podmiotów świadczących usługi niekomercyjne dla mieszkańców, gdy:
– w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
– przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30 proc.
w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

  1. Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r.
  2. Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca 2020 r.
  3. Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, wstrzymane zostaną pisma windykacyjne, nowe sprawy nie będą kierowane na drogę postępowania sądowego). Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody (na wniosek odbiorcy).
  4. Nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy (na wniosek odbiorcy).
  5. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.
  6. Nieodpłatne przywrócenie dostawy wody (na wniosek odbiorcy).
  7. Czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK Sp. z o.o.
  8. Gotowości nieodpłatnego wspierania w walce z COVID- 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (dezynfekowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym). O takiej możliwości zostało powiadomione Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i ZPWiK jest w stanie wspomóc jego działania w każdej chwili.

Zapraszamy do kontaktu z ZPWiK Sp. z o.o.:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 32 275 52 26, 32 275 52 27
Windykacja: tel. 32 275 52 248, 32 275 52 249
Adres e-mail: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Informacje pod adresem http://wodociagi.zabrze.pl/komunikaty/