Zmarł śp. Wiesław Świderski

03.04.2020

Dziś nad ranem zmarł Wiesław Świderski – wiolonczelista, wieloletni pracownik Filharmonii Zabrzańskiej, aranżer i kompozytor.

Wiesław Świderski urodził się 12 maja 1952 r. w Katowicach. Był absolwentem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Konstantego Bożyka oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. K . Szymanowskiego w Katowicach [obecnie Akademia Muzyczna] w klasie prof. Bernarda Poloka. Zanim podjął pracę jako wiolonczelista w Filharmonii Zabrzańskiej, zdobywał muzyczne doświadczenia jako muzyk orkiestrowy w Filharmonii Śląskiej, Orkiestrze Radia Katowice, a także jako pedagog w PSM im. Karłowicza w Katowicach, szkołach muzycznych Bielska Białej, Rudy Śląskiej i Jaworzna.

Jesienią 1976 r. był współorganizatorem w Katowicach jednego z pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W 1983 r. stworzył chrześcijański młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Przemienienie” dając ponad 1300 koncertów w kraju, a także m.in. we Francji, Norwegi, Szwecji, Niemczech, Austrii, na Ukrainie i we Włoszech – występując kilkakrotnie dla Papieża Jana Pawła II.

W latach 1993 – 95 współorganizował i prowadził orkiestrę podczas chrześcijańskiego festiwalu Gaude Fest w Ustroniu, dla którego potrzeb stworzył wiele opracowań i aranżacji oraz dokonał nagrań dla radia i TV. W 1996 r. wraz z nieżyjącym już Michałem Smolorzem opracował dla Anteny Górnośląskiej stronę muzyczną pierwszego śląskiego musicalu pt. „Album rodzinny Erwina Respondka”.

Oprócz działalności artystycznej udzielał się także w założonym przez siebie kwartecie smyczkowym oraz zespołach kameralnych, dla których również opracowywał i aranżował utwory muzyczne. Współpracował ze Stołeczną Estradą, Warszawskim Impresariatem Muzycznym, Salonową Orkiestrą im. J. Straussa w Warszawie, Królewską Orkiestrą Symfoniczną w Wilanowie, Bielską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Zdrojową w Krynicy, pisał również opracowania dla Kwartetu Śląskiego oraz Kwintetu Dętego NOSPR w K-cach.

Przez wielu lat współpracował z najwybitniejszymi przedstawicielami świata polskiej wokalistyki na czele z Wiesławem Ochmanem, Iwoną Hossą, Małgorzatą Walewską, Adamem Zdunikowskim, Markiem Torzewskim.

Wiesław Świderski od 25. lat pracował w Filharmonii Zabrzańskiej. Był świetnym wiolonczelistą, wrażliwym na brzmienie orkiestry, czystość intonacji i nieskazitelność interpretacji. Był również utalentowanym kompozytorem, aranżerem
i producentem niezliczonej ilości nowych kompozycji dla Filharmonii Zabrzańskiej.

To właśnie wspaniała, twórcza i w ogromnej większości przypadków całkowicie bezinteresowna praca Wiesława Świderskiego sprawiła, że Filharmonia Zabrzańska posiada obecnie jeden z największych zbiorów opracowań muzycznych w Polsce.

Wiesław Świderski otrzymał wiele nagród i wyróżnień w tym m.in.: Srebrną Odznakę “Zasłużony dla województwa śląskiego”, Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury.