PUP – nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

03.04.2020

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy

Link do wniosku na platformie praca.gov.pl