Zabrzański pakiet pomocy dla przedsiębiorców

02.04.2020

W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami epidemii, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przygotowała kompleksowy pakiet rozwiązań, który przedstawi Radzie Miasta Zabrze. Przypominamy działania skierowane do przedsiębiorców, jakie w związku z panującą w naszym kraju epidemią podjęła prezydent Zabrza do tej pory.

Czynsze w lokalach gminnych

Dla najemców prowadzących w gminnych lokalach działalność o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym wprowadzono możliwość uzyskania zwolnienia z opłat czynszu. Z takiej pomocy można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca br.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 441
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– tel. 32 37 33 900.

Dzierżawa nieruchomości gminnych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizacje społeczne mają możliwość uzyskania zwolnienia z opłat za dzierżawę gruntu.

Szczegółowych informacji udzielają:
Wydział Zarządzania Mieniem – tel. 32 37 33 307
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami – tel. 32 37 34 810
Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – tel. 32 37 33 900

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia nowej deklaracji, dzięki której nie zapłacą za odpady. Właściciele nieruchomości, których działalność uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – tel.: 32 37 33 489.

Opłata za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu

Na mocy Zarządzenia nr 221/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze, od 26 marca br. do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej– tel.: 32 27 76 800.

Opłaty na targowiskach gminnych pobieranych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zabrze Sp. z o.o.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na targowiskach miejskich wprowadzono:
• ograniczenie poboru dziennych opłat targowych na terenie miasta Zabrze oraz opłat eksploatacyjnych na terenie targowiska przy ul. Jagiełły w Zabrzu – ograniczenie czasowe od 17.03.2020r do odwołania
• obniżenie 50 % opłat wynikających z umów zawartych na targowisku w Zabrzu przy ul. Jagiełły, ulga będzie naliczana na wniosek kontrahenta zawierający oświadczenie o wstrzymaniu lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności – ograniczenie czasowe od 01.04.2020r. do odwołania
• rozpatrywanie wniosków kontrahentów w sprawie płatności wynikających zawartych umów – decyzje będą podejmowane indywidualnie i na wniosek kontrahenta.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zabrze Sp. z o.o. – tel:. 32 27 16 640.

Opłaty na targowiskach gminnych pobieranych przez Zabrzańską Agencję Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność na targowiskach miejskich wprowadzono:
• obniżenie o 50 proc. opłat wynikających z umów zawartych na targowisku w Zabrzu przy ul. Boboli oraz korzystających ze stanowisk kwiatowych – stawka za miesiąc kwiecień br. lub stawka za kwiecień jest równa stawce magazynowej; za maj 50 proc. stawki aktualnej, a za czerwiec wg stawki aktualnej.
• na wniosek kontrahenta możliwość ustalenia nowych terminów płatności za miesiąc marzec br., tj. płatność po 50 proc. w marcu i kwietniu.

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – tel.: 504 742 575.

Opłaty za wodę i kanalizację

• przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r.
• nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.
• wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania
do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego).
• wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy.
• nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy na wniosek odbiorcy.
• nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.
• nieodpłatne przywrócenie dostawy wody na wniosek odbiorcy.
• czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK Sp. z o.o.
• gotowości nieodpłatnego wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (ozonowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym).

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – tel. 32 271 64 41.

Informacja dla przedsiębiorców

Opracowane i na bieżąco aktualizowane informacje dla przedsiębiorców. Na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Dla biznesu” utworzono dedykowany baton „COVID-19 Zabrze wspiera przedsiębiorców” gdzie zamieszczane są aktualne informacje w trzech obszarach:
• zwolnienia i ulgi oferowane przez Zabrze
• konsultacje telefoniczne
• informacje o tarczy antykryzysowej.