Komunikat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej

02.04.2020


Informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 221/IK/2020 Prezydenta Miasta Zabrze, od 26 marca br. do odwołania zawieszono pobór opłat za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Zabrzu (dalej jako „SPPN”).

Ze względu na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Jednocześnie informujemy, że po odwołaniu stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, pobór opłat za postój pojazdu w SPPN zostanie wznowiony.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32/277-68-00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@mzdii.zabrze.pl.