Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie na czas epidemii

02.04.2020

W związku z panującą w naszym kraju epidemią wszystkie instytucje miejskie działające na terenie Zabrza podjęły stosowne działania. Poniżej prezentujemy Państwu te, które wdrożył w życie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu zmniejszenia zagrożenia wirusem SARS-Co V-2 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji seniorów i osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 16 powołany został Zespół ds. Koordynacji Wsparcia Osób Poddanych Kwarantannie. Aktualnie liczy on siedem osób, pracuje w godzinach 7.30-19.00 przez siedem dni w tygodniu. Jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Zabrza pod numerami telefonów: 32 277 78 12 oraz 695 900 694. Zajmuje się informowaniem i koordynacją działań pomocowych na rzecz mieszkańców Zabrza, zarówno objętych kwarantanną, jak i poza obowiązkową kwarantanną, będących w grupie ryzyka (seniorzy, osoby niepełnosprawne).

Dla usprawnienia pracy Zespołu oraz zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem wśród mieszkańców i pracowników MOPR Zabrze, Ośrodek utworzył konto depozytowe, na które są przekazywane środki finansowe od osób chcących skorzystać z zakupów dokonywanych przez pracowników Ośrodka.
Zespół otrzymuje około kilkudziesięciu zgłoszeń telefonicznych i mailowych dziennie.
Seniorzy mogą liczyć ze strony Zespołu na wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz w formie dostarczania żywności i leków.

Do podstawowych zadań Zespołu należą:
1. Udzielanie informacji telefonicznych skierowanych do seniorów, dotyczących możliwości
zrobienia zakupów bez wychodzenia z domu.
2. Udzielanie informacji dotyczących możliwości i sposobu zakupu leków oraz skorzystaniu z porady
lekarskiej (e-recepta, e-porada).
3. Działania edukacyjno-profilaktyczne, przekazywanie informacji dot. zachowania bezpieczeństwa
w związku z epidemią koronowirusa.
4. Tworzenie oraz aktualizacja wykazu sklepów i punktów gastronomicznych świadczących zakupy
z dowozem.
5. Informowanie osób starszych oraz ich bliskich o możliwościach skorzystania z pomocy świadczonej
przez Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych (możliwość zrobienia
zakupów, wsparcie finansowe, usługi opiekuńcze)
6. Przekazywanie zgłoszeń wolontariuszy chętnych do udzielania bezinteresownej pomocy do Centrum
Wolontariatu w Zabrzu.
7. Współpraca z Policją i Strażą Miejską (weryfikacja osób poddanych kwarantannie, rozeznanie
potrzeb pomocowych osób zgłoszonych przez policjantów).
8. Udzielanie informacji telefonicznej o możliwości skorzystania z pomocy psychologów Zespołu
Interwencji Kryzysowej.

Na dzień 31.03.2020 r., liczba osób objętych kwarantanną domową decyzją Sanepid-u, wynosiła ogółem 106 osób, w tym 22 seniorów. Wszystkie te osoby mogą liczyć na wsparcie Zespołu.

Ponadto, w związku z pandemią koronawirusa, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne korzystają z różnych form wsparcia i są objęte pomocą pracowników MOPR Zabrze

W ramach działań wspierających możliwość realizacji i zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych Ośrodek nawiązał współpracę ze sklepami, aptekami oraz punktami gastronomicznymi, które oferują usługi wraz z dowozem do miejsca zamieszkania. Aktualnie MOPR posiada bazę szesnastu podmiotów gospodarczych, które starają się zaspokoić w tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Dodatkowo w ramach pracy socjalnej, pracownicy udzielają poradnictwa w sprawach kontaktu z instytucjami, pomocy przy zakładaniu kont bankowych, starają się pomagać w organizowaniu recept w przychodniach zdrowia (e-recepty), obejmują pomocą w formie gorącego posiłku z Caritas, kierują osoby do wsparcia psychologicznego w Zespole Interwencji Kryzysowej, uruchamiają wsparcie sąsiedzkie i rodzinne.

Jedną z ważniejszych form pomocy, która jest realizowana również w czasie pandemii na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych są usługi opiekuńcze. Łącznie objętych jest nią 141 osób z czego 123 osoby to seniorzy korzystający z pomocy w zakresie m.in. :
– zakupu artykułów spożywczych,
– przygotowywanie posiłków,
– pielęgnacja w tym mycie, kąpanie, karmienie,
– załatwianie spraw urzędowych,
– utrzymanie w czystości mieszkań
– pomoc w wykupieniu i zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków,
– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Ponadto w marcu br. MOPR w Zabrzu rozpoczął nabór i realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, skierowanego głównie do osób niepełnosprawnych, w tym seniorów. Od początku realizacji programu do korzystania z usług asystenckich zostało skierowanych łącznie 54 osoby, nabór trwa nadal. Wszyscy uczestnicy programu są objęci opieką asystentów.

W obecnej sytuacji asystenci świadczą usługi w zakresie dokonywania zakupów spożywczych oraz leków, wraz z dostarczeniem ich bezpośrednio pod wskazany adres uczestnika programu. W ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej uczestnicy uzyskują również pomoc psychologiczną oraz porady prawne (poprzez kontakt telefoniczny z wyspecjalizowaną kadrą).

MOPR w Zabrzu, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, skierował w okresie od stycznia do marca br. do 1996 osób pomoc w formie produktów żywnościowych. Z tej liczby 87 osób to seniorzy.

W aktualnej sytuacji zwłaszcza mieszkańcy objęci kwarantanną domową oraz seniorzy mogą liczyć na usługi w postaci dostarczania żywności, leków i wsparcia psychologicznego udzielanego przez pracowników MOPR Zabrze.