Konsultacje społeczne – przedłużenie terminu

01.04.2020

Działając zgodnie z treścią art.51 ust.3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020.poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – dokonuje się przedłużenia terminu składania uwag do projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla miasta Zabrze do konsultacji z mieszkańcami.

Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do 2 maja 2020 roku – adres mailowy: sekretariat_gim@um.zabrze.pl

W załączniku poniżej: “Projekt Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych”.