Prace nad tarczą antykryzysową – zmiany dla pracowników

31.03.2020

 Nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada m.in.:

– objęcie raz w tygodniu testami na obecność wirusa SARS-CoV-2 personelu placówek medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych oraz pracowników placówek handlowych, co finansowane będzie z budżetu państwa,

– wypłacanie pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, dodatku
w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, finansowanego z budżetu państwa,

– umożliwienie pielęgniarkom i położonym, które mają co najmniej 5-letnią przerwę w wykonywaniu tych zawodów, powrotu do zawodu w trybie uproszczonym,

– umożliwienie personelowi medycznemu przebywającemu na kwarantannie udzielanie pacjentom wideokonsultacji.