Podsumowanie działań podejmowanych w Zabrzu w związku z epidemią

27.03.2020

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 spowodowało, że w Zabrzu, podobnie jak w innych miastach, wprowadzono różnego rodzaju ograniczenia. Podejmowane są również decyzje mające na celu ułatwienie funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Przedstawiamy poniżej kilka informacji, które dotyczą ostatnio wprowadzonych zmian wynikających z konieczności reagowania na obecną sytuację.

Kolejne przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w Zabrzu
Do 27 marca (godz. 14.00) zakażenie kornonawirusem SARS-CoV-2 zostało stwierdzone w Zabrzu u pięciu osób. Troje z nich jest w szpitalach (Bytom oraz Tychy), a jedna osoba przebywa w domu. Z piątym pacjentem kontakt utrzymuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach. Na terenie miasta kwarantannie domowej podlega 165 osób, a 22 przebywają w kwarantannie zbiorowej.

Kardio-Med Silesia rozpoczyna testy na obecność koronowiusa
Spółka z udziałem Miasta Zabrze – Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – rozpoczęła 27 marca testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wojewoda śląski podjął decyzję o doposażeniu zabrzańskiego Kardiomedu
w dodatkowy sprzęt analityczny, by badania mogły być prowadzone jeszcze sprawniej. Podjęte działania pozwolą kilkukrotnie zwiększyć liczbę testów przeprowadzanych w naszym województwie. Badania prowadzone są wyłącznie na zlecenie wyznaczonych szpitali. Do Kardiomedu dostarczane będą pobrane uprzednio wymazy.

Dezynfekcja przystanków autobusowych i tramwajowych
W Zabrzu prowadzona jest dezynfekcja przystanków autobusowych i tramwajowych. Odkażane są wiaty, ławki i gabloty, a także teren wokół przystanków. Dezynfekcja ponad 200 lokalizacji zlecona została zabrzańskiemu przedsiębiorstwu WC Serwis, które na co dzień zajmuje się obsługą imprez masowych.

Przedłużenie zawieszenia zajęć edukacyjnych oraz nauczanie zdalne
Minister Edukacji Narodowej przedłużył okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 10 kwietnia br. Od 25 marca, również decyzją ministra, wprowadzony został obowiązek realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prezydent Zabrza odbyła rozmowy m.in. z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność w celu omówienia bieżącej sytuacji. Główny temat dotyczył sposobu realizacji zadań jednostek oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wstrzymanie przyjęć interesantów
Ilość spraw urzędowych załatwionych w tym tygodniu elektronicznie, w stosunku do okresu przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, podwoiła się. Przypomnijmy, że od 16 marca interesanci korzystać mogą z usług publicznych administracji samorządowej świadczonych zdalnie (z wyłączeniem konieczności uzyskania aktu zgonu po umówieniu wizyty telefonicznie). Została uruchomiona infolinia pod nr tel.: 32 37 33 499, 32 37 33 588 oraz 32 37 33 300. Urzędnicy udzielają informacji o sprawach załatwianych przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Ponadto pod numerem telefonu 32 37 33 350 można załatwiać wszystkie sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności opłat jednorazowych oraz bonifikat. Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Dla udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe. Zgodnie z podpisanym 18 marca br. zarządzeniem prezydenta miasta wprowadzona została możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca br. Warto przypomnieć, że na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

Działania MOPR skierowane do seniorów oraz wolontariat
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu oprócz zaopatrywania w środki żywnościowe osób objętych kwarantanną (powołany został w tym celu specjalny Zespół) przygotował również program dostarczania żywności potrzebującym seniorom. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z MOPR (mopr@zabrze.pol.pl; tel.: 32 277 78 00). Pracownicy bezpłatnie pomogą w zakupieniu i dostarczeniu niezbędnych artykułów osobom w podeszłym wieku. Seniorzy pokrywają jednak koszt sprawunków. Bieżące informacje na temat form pomocy zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej i profilu MOPR w mediach społecznościowych.

W pomoc oferowaną seniorom z terenu naszego miasta włączyło się również Zabrzańskie Centrum Wolontariatu, które we współpracy z Miastem Zabrze, Stowarzyszeniem MOST oraz Spółdzielnią Socjalną FORUM udziela wsparcia w zakresie świadczenia asystentury osobistej, zakupu żywności, leków czy też środków czystości. Wolontariusze zaangażowani w projekt udzielają również wsparcia motywacyjnego, informacyjnego oraz psychologicznego. Dyżurują w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora – 667417939, Z Inkluzją na Ty – 531919032, Asysytent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 696867134, Zabrzańskie Centrum Wolontariatu – 797289308.

Działania prewencyjne
Strażnicy miejscy patrolują miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży. Informują o potrzebie pozostawania w mieszkaniach. Przekazują informacje o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z przebywania na małej przestrzeni większej liczby osób. Działania te są zsynchronizowane z policją i wykonywane naprzemiennie w ciągu doby. Szczególnie kontrolowane są okolice centrów handlowych, Multikina oraz osiedli mieszkaniowych. Patrole zostały wyposażone dodatkowo w maski chroniące górne drogi oddechowe i termometry. We współpracy z MOPR wprowadzono procedurę reagowania na zgłoszenia mieszkańców dotyczące udzielania pomocy osobom starszym i schorowanym, które ze względu na wiek znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowaniem.

Informacje na Facebooku
Na miejskim profilu w serwisie Facebook na bieżąco informujemy o rozwoju sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego. Wskazywaliśmy m.in. jak zdalnie zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy czy uzyskać pomoc w przypadku kwarantanny, opisywaliśmy formy wsparcia dla seniorów oferowane przez MOPR, a także dzięki zaangażowaniu internautów tworzyliśmy listę lokali gastronomicznych, gdzie można zamówić dania na wynos.