ZUS i US udziela telefonicznych porad dla klientów Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

26.03.2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i związanymi z tym utrudnieniami Urząd Miejski w Zabrzu
w celu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości uruchomił numery telefonów, pod którymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Zabrza oraz osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej w Zabrzu mogą kontaktować się telefonicznie, aby uzyskać informacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu: tel. 32 273 97 78
Zakres udzielanych informacji dostępny jest pod adresem https://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/partnerzy/zaklad-ubezpieczen-spolecznych

– Urząd Skarbowy w Zabrzu: tel. 32 273 97 77
Zakres udzielanych informacji dostępny jest pod adresem https://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/partnerzy/urzad-skarbowy

 

Dla klientów Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości udzielane są również porady prawne przez adwokata podczas dyżurów kancelarii:
– w poniedziałki w godzinach 14:00-17:00
– w piątki w godzinach 7:30-10:30
pod numerem telefonu: 32 273 97 82