Pełna elektronizacja postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym przesunięta o rok

25.03.2020

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania nie straciło mocy z dniem 1 marca 2020 r. Termin ten został przesunięty o rok.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała moment wejścia w życie istotnych zmian w procedurze rejestrowej, które miały doprowadzić do składania wniosków o wpis w KRS wyłącznie w formie elektronicznej. W efekcie wciąż obowiązują dotychczasowe pisemne wzory.