Zmiana w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

19.03.2020

W związku z obecną sytuacją zmienia się sposobu działania Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach. Ośrodek udziela wszelkiej pomocy za pomocą środków komunikacji na odległość (mail, telefon, Skype).

Specjaliści codziennie pełnią dyżury telefoniczne, każda potrzebująca osoba może uzyskać wsparcie psychologa i prawnika. Cały czas instytucja udziela również wsparcia finansowego.

Bez zmian działa całodobowa infolinia (579-519-688).

Więcej informacji można uzyskać na stronie:  www.osrodekpomocygliwice.com