Wsparcie dla zabrzańskich przedsiębiorców

19.03.2020

W celu udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe.

Zgodnie z podpisanym 18 marca br. zarządzeniem Prezydenta Miasta wprowadzona została możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od dnia 14 marca br.

Działalność lokalnych przedsiębiorców stanowi ważny element życia gospodarczego miasta. W tym trudnym czasie samorząd również powinien włączyć się w działania osłonowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Najemca jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
a) oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
b) dowody potwierdzające zamknięcie wynajmowanego lokalu użytkowego,
c) uzasadnienie potwierdzające zmniejszenie obrotów firmy w okresie od dnia 14 marca 2020 r.
Odstąpienie od naliczania czynszu obowiązywać będzie od 14 marca 2020 r. do odwołania przez Prezydenta Miasta Zabrze.

Kontakt:
Wydział Zarządzania Mieniem
tel.: 32 373 33 17
tel.: 32 373 33 94
fax: 32 373 33 21
e-mail: sekretariat_zn@um.zabrze.pl

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 32 373 48 10
fax: 32 373 48 19
e-mail: sekretariat@jgnzabrze.pl

Zarząd Budynków Mieszkaniowych
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
tel.: 32 37 33 900
fax: 32 271 15 53
e-mail: sekretariat@zbm-tbs.zabrze.pl

Warto przypomnieć, że na podstawie art. 67b Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

Zarządzenie w załączeniu.

Dokumenty do pobrania