Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach na terenie Zabrza

19.03.2020

Prezydent Miasta Zabrze informuje, że 16 marca 2020 r. Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę Nr XVIII/330/20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Szczegóły w załączeniu.