Tarcza antykryzysowa – rząd planuje wprowadzenie pakietu pomocowego

18.03.2020

Pięć filarów Tarczy Antykryzysowej – szacunkowa wartość całego pakietu to ok. 212 mld zł

Filar pierwszy o wartości 30 mld zł dotyczy bezpieczeństwa pracowników i obejmuje:
• dofinansowanie elastycznego zatrudnienia
• przesunięcie płatności za media
• finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych
• dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12 roku życia na okres 14 dni
• wakacje kredytowe
• wakacje od obowiązków administracyjnych
• ochronę konsumentów i pożyczkobiorców
• wydłużenie elastycznego czasu pracy
• dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

Drugi filar o wartości 73,2 mld zł skupia się na finansowaniu przedsiębiorstw i obejmuje:
• finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty
• finansowanie leasingu dla firm transportowych
• pożyczkę 5 000 zł dla mikrofirm
• odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat
• brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
• brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych
• automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
• rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku
• politykę drugiej szansy

Trzeci filar o wartości 7,5 mld zł dot. ochrony zdrowia obejmuje:
• finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2
• Rozwój infolinii pacjenta
• dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia
• dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej

Czwarty filar o wartości 70,3 mld zł obejmuje:
• pakiet regulacyjny KNF i MF
• pakiet płynnościowy NBP

Piąty filar o wartości 30 mld zł to program inwestycji publicznych i obejmuje:
• utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych
• infrastrukturę
• modernizację szkół i szpitali
• transformację energetyczna
• cyfryzację
• biotechnologię i farmację
• inne działania antykryzysowe