Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

18.03.2020

Na portalu nadzorowanym przez Ministerstwo Rozwoju przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania informacji nt. obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych związanych z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego.

Zachęcamy do śledzenia zmian w obowiązujących przepisach. Informacje dostępne są na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

Na portalu biznes.gov.pl znajdują się informacje nt.:
• Stan zagrożenia epidemicznego: co oznacza dla przedsiębiorców
• Pakiet osłonowy: propozycje rozwiązań dla firm dotkniętych w związku z koronawirusem, nad którymi pracę zaczęło Ministerstwo Rozwoju
• Specustawa: rozwiązania, które weszły w życie i mają pomóc w walce z koronawirusem
• Podatki:
   o Umorzenie zaległości podatkowych
   o Odroczenie terminu zaległości podatkowych
   o Rozłożenie na raty zaległości podatkowych
   o Ministerstwo Finansów przypomina, że e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym
• Składki ZUS: ulgi w opłacaniu składek: odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Zobacz zalecenia dla branż przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
• Obiekty handlowe
• Branża transportowa i logistyczna
• Hotele
• Sprawdź co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zakażeń w twojej firmie

Ważne kontakty
• 22 560 16 00 – specjalna linia telefoniczna ZUS: jeśli szukasz informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
• 800 190 590 – całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: jeśli nie wiesz jak postępować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem