Konsultacje społeczne – projekt planu stacji ładowania

16.03.2020

Działając zgodnie z treścią art.62 ust.3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dz. U. 2018 poz. 317 z późn. zm.) dokonuje się przedłożenia projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych dla miasta Zabrze do konsultacji z mieszkańcami.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – do końca 2020 roku w Zabrzu powinno być 100 ogólnodostępnych stacji ładowania. Musimy zdecydować o lokalizacji punktów.

Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do 6 kwietnia 2020 roku adres mailowy: sekretariat_gim@um.zabrze.pl