Komunikat Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu

16.03.2020

Na podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu z dnia 16 marca 2020 r. – zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zabrzu w zakresie:

1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
4. Przyjmowania skarg i wniosków;
5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z organem:
1. korespondencyjnie na adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16
2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl
3. e-mailowo na adres: pzon@mopr.zabrze.pl
4. telefonicznie: (32) 277-78-45; (32) 277-78-52; (32) 277-78-78