Komunikat dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki medycznej

16.03.2020

W związku z zapobieganiem zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 zobowiązuje się pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej do korzystania z teleporady pod nr telefonu: 32 277 61 90.

Podczas udzielanej teleporady lekarz stwierdzi czy konieczna jest wizyta osobista pacjenta w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej. W przypadku osobistego stawiennictwa udzielanie świadczeń nastąpi pojedynczo, bez osób towarzyszących. Podstawą udzielenia świadczeń zdrowotnych jest wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji.

Zobowiązuje się wszystkie osoby do zachowania odstępu 1,5 m pomiędzy sobą a pozostałymi osobami.

Jednocześnie przypominamy, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej również udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny.