Uwaga! Wstrzymanie przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu

14.03.2020

Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego Urząd Miejski w Zabrzu od poniedziałku 16 marca 2020 r. będzie zamknięty dla klientów, z wyłączeniem konieczności uzyskania aktu zgonu po umówieniu wizyty telefonicznie.

Przypominamy, że została uruchomiona infolinia pod numerami telefonów 32 37 33 499, 32 37 33 588 oraz 32 37 33 300, gdzie urzędnicy udzielają informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie przy wykorzystaniu komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Ponadto pod numerem telefonu 32 37 33 350 można załatwiać wszystkie sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w szczególności opłat jednorazowych oraz bonifikat.

Szczegółowe informacje o sprawach, które można załatwić elektronicznie znajdują się pod adresem: www.bip.um.zabrze.pl w zakładce „Urząd Miejski” -> „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

W załączeniu – lista spraw, które w Urzędzie Miejskim w Zabrzu można załatwić drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Zestawienie nie obejmuje spraw, które mogą zostać rozpoczęte drogą elektroniczną, ale wymagają obligatoryjnego stawiennictwa w Urzędzie, żeby taką sprawę uznać za załatwioną. Innymi słowy zestawienie dotyczy spraw, które od początku do końca można załatwić w formie, o której mowa powyżej.