Komunikat przewodniczącej Rady Miasta Zabrze

12.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 przewodnicząca Rady Miasta Zabrze podjęła decyzję, że najbliższa sesja Rady Miasta Zabrze zwołana na 16 marca 2020 roku odbędzie się bez udziału gości i publiczności.

Osoby zainteresowane śledzeniem przebiegu sesji, zachęcamy do oglądania jej transmisji na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. (https://bip.um.zabrze.pl/engine//bip/4/472?o=tp1&e=s|472)

Jednocześnie, informujemy również o odwołaniu wszystkich dyżurów radnych (w tym Przewodniczącej Rady) z mieszkańcami.