Informacja dla nauczycieli i rodziców

12.03.2020

Od 12 do 25 marca na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. (Dz.U z 11.03.2020, poz. 410) trwa czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych.

Dyrektor placówki oświatowej podejmuje decyzję o formie, czasie i rodzaju pracy nauczycieli i pracowników szkoły. Działania podejmować należy w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 7.03.2020 r., poz. 374) oraz komunikatami publikowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny i państwowe służby zarządzania antykryzysowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca jednocześnie nauczycieli, aby „w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu”.