Urząd Miejski funkcjonuje w sposób niezakłócony

11.03.2020

Ze względu na konieczność działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 apelujemy o ograniczenie czasu pobytu w miejscach publicznych.

Urząd Miejski w Zabrzu obecnie funkcjonuje w sposób niezakłócony. Prosimy jednak interesantów, aby w miarę możliwości załatwiali sprawy za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną oraz kontaktu telefonicznego.

Informujemy jednocześnie o potrzebie stosowania się do zaleceń Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, a także komunikatów przedstawicieli rządu.