Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

03.03.2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Specjaliści będą przyjmować w siedzibie PPP przy ul. 3-go Maja 93a 7 marca w godz. 8.00-12.00.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od wielu lat dziala z powodzeniem Pracownia Opieki nad Dziećni i Młodzieżą z Niepełnosprawnością i Pomocy Logopedycznej.

Pracownia zajmuje się m.in.: diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością (niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami); udzielaniem porad i konsultacji dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci w sprawach trudności rozwojowych i wychowawczych związanych z niepełnosprawnością dziecka; udzielaniem pomocy rodzicom/prawnym opiekunom dziecka w oparciu o zebrane informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności) oraz wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych w podjęciu decyzji o wyborze optymalnej formy kształcenia (wydawanie odpowiednich opinii i orzeczeń); diagnozą wad wymowy i zaburzeń rozwoju mowy; terapią zaburzeń mowy oraz prowadzeniem przesiewowych badań mowy.