Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Guido

02.03.2020

W ub. piątek, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik z mieszkańcami. Poświęcone było aktualnym sprawom dzielnicy oraz miasta.

Uczestniczyli w nim m.in.: radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, naczelnik Biura Rady Miasta Aleksandra Jurecka, radni Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko i Przemysław Juroszek oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Guido Arkadiusz Ciach.

Przypomniano m.in. o inwestycjach, których w ostatnich latach w dzielnicy Guido z pewnością nie brakowało. Warto wspomnieć choćby wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. 3 Maja za prawie 500 tys. zł, termomodernizację Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja 95 za blisko 2 mln zł, termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej za blisko 2 mln zł, termomodernizację Przedszkola nr 20 przy ul. 3 Maja 89a za blisko milion zł czy wybudowanie boiska z nawierzchnią syntetyczną za 3 mln zł na terenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego “Walka”.