Otwarty konkurs ofert – w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.

02.03.2020

Wydział Kultury i Dziedzictwa informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu w załączeniu.