Zabrze przestrzenią rozwoju

Uhonorowano Profilaktyków Roku 2019

25.02.2020

24 lutego, w Teatrze Nowym w Zabrzu, podsumowano plebiscyt na „Profilaktyka Roku 2019”. Tytuł ten ma na celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza. Statuetki wręczono w kategorii indywidualnej oraz zespołowej. Otrzymali je asp. sztab. Marek Wypych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu oraz Realizatorzy Programu „FreD goes net” SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Laury wręczane są od 2013 roku. Ideą przewodnią jest uhonorowanie osób oraz instytucji zasłużonych w realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. W tym roku zaszczytny tytuł „Profilaktyka Roku” wręczali wyróżnionym: zastępca prezydenta miasta Krzysztof Lewandowski oraz dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu Małgorzata Kowalcze.

W kategorii indywidualnej tytuł „Profilaktyk Roku 2019” otrzymał Marek Wypych, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, za wieloletnie zaangażowanie w profilaktykę dzieci i młodzieży, m.in. w Program „Razem Bezpieczniej” oraz za współtworzenie programu profilaktyczno-interwencyjnego „Lepiej Razem Niż Osobno”, działającego na terenie Zabrza od 2001 roku, przyczyniającego się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Marek Wypych jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 20 lat. Od wielu lat podejmuje inicjatywy, organizując spotkania Policji z nauczycielami rodzicami i uczniami zabrzańskich placówek oświatowych, poszerzając ich wiedzę na temat bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Angażuje się w działania profilaktyczne skierowane do studentów Politechniki Śląskiej jak również w organizację 4 edycji konferencji „Wolność od…. Wolność do… drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”.

W kategorii zespołowej-instytucja tytuł „Profilaktyk Roku 2019” otrzymali:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, za wieloletnie podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz młodzieży. Od 2007 r. szkoła jest organizatorem miejskiego konkursu „Żyj bez tytoniu”, zwiększającego świadomość młodzieży na temat szkodliwości palenia papierosów i zachęcanie ich do zdrowego stylu życia. W 2018 r. , w jedenastej edycji konkursu, brało udział ponad 50 uczniów z zabrzańskich szkół. W 2015 r. szkoła współorganizowała „Wielki szkolny bieg po zdrowie”, imprezę międzyszkolną, wpisaną w 2018 r. w kalendarz profilaktycznych imprez miasta. Od 2016 r. szkoła nawiązała współpracę z krajowym koordynatorem ds. profilaktyki wojskowej, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, w ramach współpracy prowadzone są cykliczne spotkania z młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień. Szkoła chętnie włącza się w lokalne działania profilaktyczne: Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, „Łańcuch Czystych Serc”, „Archipelag Skarbów”, ściśle współpracuje z Komendą Miejską Policji w Zabrzu, pomaga w organizacji konferencji: Wolność od…. Wolność do… drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”.

Realizatorzy Programu „FreD goes net” SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, w uznaniu za wieloletnie motywowanie do zmiany postaw i zachowania młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. Realizatorzy powyższego programu działający od 2010 r. starają się pomóc młodym ludziom odkryć czynniki chroniące przed uzależnieniem. W latach 2014-2019 w programie łącznie wzięło udział 257 osób.

W uroczystości udział wzięli również m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, poseł na Sejm RP Tomasz Olichwer oraz przedstawiciele instytucji wspierających działania profilaktyczne.

W części artystycznej zaprezentowano spektakl „Tajemnice namiętności” w wykonaniu artystów Teatru Nowego w Zabrzu.