XVII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

11.02.2020

17 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
4) przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Zabrze do roku 2024 z perspektywą do roku 2028”;
5) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału specjalnego zorganizowanego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10;
6) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu, poprzez likwidację oddziałów specjalnych zorganizowanych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w Zabrzu ul. 3 Maja 13-15;
7) rozwiązania Zespołu Przedszkoli Nr w Zabrzu;
8) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Przedszkola Nr 32 w Zabrzu, w Zespole Przedszkoli Nr 1 w Zabrzu;
9) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału sportowego;
10) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału sportowego;
11) wyłączenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 z Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu;
12) likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zabrzu;
13) zmiany nazwy dotychczasowego Liceum Plastycznego w Zabrzu, w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu na nazwę Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu;
14) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zabrzu, w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
15) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Zabrzu, w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu;
16) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Zabrzu, w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu;
17) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Zespole Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
18) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020;
19) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. gen. Tadeusza Rozwadowskiego;
20) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Perseusza;
21) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Jastrzębiej;
22) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Nad Kanałem;
23) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażami blaszanymi, położonej w Zabrzu przy ul. Aleksandra Puszkina;
24) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy ul. Kazimierza Tetmajera;
25) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2020;