Nowe oblicze Przedszkola nr 14 w Zabrzu

11.02.2020

Dzisiaj w Przedszkolu nr 14 w Zabrzu przy ul. Ściegiennego 1 odbyło się spotkanie podsumowujące szereg prac związanych z termomodernizacją budynku. Zaproszeni goście mogli zobaczyć, jak zmienił się wizerunek tej placówki. Spotkanie było również okazją dla przedszkolaków do zaprezentowania swoich talentów.

Podczas uroczystości zabrzański samorząd reprezentowali m.in.: prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Wolnica oraz naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski.

W ramach termomodernizacji ocieplono ściany budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Przedszkole zyskało m.in. nową instalację wewnętrzną C.O i C.W.U. oraz elektryczną. Wykonano izolację ścian przyziemia, docieplono strop, przedłużono połacie dachowe, a także docieplono przegrody zewnętrzne budynku. Dodatkowo wymieniono ogrodzenie oraz rynny i rury spustowe.

Koszt zakończonej inwestycji to ok. 700 000 zł. Jej wykonawcą była firma KARBON 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a nadzór inwestorski pełniła Firma Budowlana AKANT Katowice.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.