Spotkanie noworoczne w Grzybowicach

03.02.2020

31 stycznia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach, odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne z przedstawicielami Rady Dzielnicy.

W spotkaniu udział wzięła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, ksiądz Marian Krojenka oraz zaproszeni goście. Była to okazja do podsumowania minionego roku, wspomnienia istotnych dla dzielnicy wydarzeń oraz zrealizowanych inwestycji, które znacząco wpłynęły na życie lokalnej społeczności.

Jedną z inwestycji, które z pewnością warto wymienić, jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8. Prace rozpoczęto w lutym 2019 roku. Zakres robót obejmował: budowę nowej sali gimnastycznej o powierzchni ok. 1,2 tys. m2, budowę łącznika oraz wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt sportowy. Zakończenie wszystkich robót i protokolarne przekazanie budynku do użytkowania powinno odbyć się do 30 czerwca br. Koszt projektu przekracza 5 mln zł.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała radnym za owocną współpracę, zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za wytrwałość w sukcesywnym dążeniu do wzbogacenia Grzybowic w nowoczesną infrastrukturę miejską oraz kulturalną, które powodują, że dzielnica ta jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w mieście.