Odszedł Jan Jurkiewicz

31.01.2020

Jan Jurkiewicz był wieloletnim pracownikiem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w latach 2005-2009 pełnił fukcję dyrektora tej instytucji. Od lat angażował się w działalność związaną z badaniem, ochroną dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacją, m.in. jako redaktor naczelny Górnika Polskiego – Zeszytów Naukowych Muzeum, a także kierownik Działu Dokumentacji Wizualnej MGW w Zabrzu. Był autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Jan Jurkieiwcz urodził się 30 marca 1957 w Gliwicach. Był absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W październiku 1980 współtworzył NZS UŚl. Był członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego i Międzywydziałowego Komitetu Koordynacyjnego NZS UŚl; a także współzałożycielem biblioteki wydawnictw niezależnych przy wydziałowym NZS na Wydziale Nauk Społecznych.
 
Od listopada 1980 – redaktor niezależnego pisma „Aspekt”; współpracownik Wszechnicy Górnośląskiej. Od 11 marca 1981 – wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Wydziałowej NZS na WNS, od 14 kwietnia 1981 – wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej. 
 
Autor prac naukowych dotyczących historii śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, m.in. Jedna dekada – trzy epoki. 1980-1989 (Warszawa 2005) oraz wystaw (m.in. Poza cenzurą – poczta internowanych 1981-1989, Czas nadziei, czas smutku, czas próby. „Solidarność” na Śląsku i w Zagłębiu w latach 1980-1989). Redaktor naczelny „Górnika Polskiego” – rocznika MGW w Zabrzu.