DB Cargo: dziesięć lat od uruchomienia pociągu liniowego w ramach europejskiej sieci kolejowej DB Cargo

31.01.2020

Zabrzańska firma DB Cargo świętuje 10. rocznicę uruchomienia pociągu liniowego Silesia w europejskiej sieci kolejowej DB Cargo

Dokładnie 10 lat temu na polskie tory wyjechał pociąg liniowy Silesia. Innowacyjna usługa transportu pojedynczych wagonów i grup wagonowych połączyła przemysłowe regiony Polski południowej z Europą Zachodnią przez Niemcy, a w kolejnym kroku z Europą Południową przez Czechy.

29 stycznia, dzięki transgranicznej współpracy pomiędzy spółkami z grupy DB Cargo: DB Cargo Polska, DB Cargo Spedkol, DB Cargo AG i DB Cargo Czechia, zbudowana została unikalna oferta, w ramach której pociągi liniowe Silesia, Mazovia i Moravia, tworzą istotną sieć połączeń dla ruchu rozproszonego w Polsce, a będąc częścią europejskiej sieci DB Cargo, także i w Europie.

– Od lat konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, w ramach której naszym celem jest dostarczanie usług wysokiej jakości, odpowiadających na potrzeby rynku. Oznacza to świadczenie usług logistycznych w pełnym wymiarze. Nie tylko usług związanych z realizacją przewozów całopociągowych, ale także grup wagonowych oraz pojedynczych wagonów – mówi Steffen Bobsien, prezes zarządu DB Cargo Polska. – Dzięki temu nasza oferta trafia zarówno do dużych odbiorców, jak i do klientów dla których najkorzystniejszym rozwiązaniem jest transport w ruchu rozproszonym – dodaje.

68.000.000 ton towarów transportowanych jest rocznie w ramach europejskiej sieci grup wagonowych i pojedynczych wagonów DB Cargo. Przez ostatnie dziesięć lat pociąg linowy SILESIA miał w tym swój istotny wkład wyrażony czterema milionami ton przewiezionej masy, trzystoma obsłużonymi klientami i milionem siedemset tysięcy kilometrów pokonanej trasy. Dziś, w ramach trzech pociągów liniowych: Silesia, Mazovia, Moravia, DB Cargo oferuje połączenia pomiędzy Śląskiem, przemysłowymi regionami centralnej i północnej Polski a Europą Zachodnią przez Niemcy i Europą Południową przez Czechy. Wszystkie trzy pociągi łączy ze sobą para pociągów kursujących co tydzień między Poznaniem i
Wrocławiem. Jest to rozwiązanie gwarantujące skrócenie czasu obrotu wagonów, dające pełną obsługę spedycyjną, możliwość przewozu towarów z i na Wschód, przy wykorzystaniu terminala w Sławkowie oraz szybkie połączenie z największą kolejową siecią towarową w Europie.

Nie bez znaczenia pozostaje tak ważny dziś wymiar ekologiczny. Transport kolejowy, którego ślad węglowy jest kilkunastokrotnie mniejszy niż pozostałych środkówtransportu, stanowi odpowiedź na dzisiejsze dążenie do neutralności klimatycznej. Transportowana rocznie masa europejską siecią DB Cargo to 15000 ciężarówek mniej na drogach oraz 2000000 ton mniej emisji CO2 do atmosfery.