„W kierunku zielonej gospodarki”

28.01.2020

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona transformacji naszego regionu „W kierunku zielonej gospodarki”.

Celem wydarzenia jest dyskusja o przyszłości Europy i regionów pogórniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką. W konferencji, obok przedstawicieli Komisji Europejskiej, uczestniczyli przedstawiciele rządu RP, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele europejskich regionów górniczych.

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład – plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, powstrzymaniu zmiany klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Unia Europejska zapowiada utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jej budżet planowany jest na kwotę 7 mld euro, z czego 2 mln euro mają trafić do polskich regionów pogóniczych w celu zmierzenia się z likwidacją skutków przemysłu ciężkiego. Zasady podziału tych środków są właśnie ustalane, dlatego tak ważne jest, aby Zabrze uczestniczyło w tym kluczowym procesie.

W drugim dniu konferencji podczas panelu „Rewitalizacja – jak przywrócić do życia tereny pogórnicze” dyskutowano o transformacji regionów górniczych i rekomendacjach na przyszłość, a także współpracy między regionami o podobnym rodowodzie w Europie. Wśród panelistów obok prezydent Zabrza, Małgorzaty Mańki-Szulik, znaleźli się m.in. dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Regionu Zasavje, Słowenia – Tadej Spitalar, dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska – Christopher Todd, kierownik programu w zakresie energii i produktów wydobywczych w Europie, Bank Światowy – Andrea Liverani, prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha.

W Zabrzu jeszcze kilka lat temu funkcjonowało aż osiem kopalń. Dziś te wszystkie wielkie zakłady pracy zostały zamknięte, a my stanęliśmy przed poważnymi wyzwaniami infrastrukturalnymi oraz społecznymi. Dlatego wymiana doświadczeń oraz tworzenie rozwiązań zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i europejskim jest niezwykle istotne. Cieszę się, że z perspektywy naszego miasta mogliśmy podzielić się z innymi regionami doświadczeniami związanymi z rewitalizacją. Nasze działania to nie tylko docenione przez Komisję Europejską uratowanie Sztolni Królowa Luiza. To także rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom uprzednio zdegradowanych terenów zielonych takich jak np. rejon rzeki Bytomki, z którego usunęliśmy blisko 500 ton smoły i innych szkodliwych substancji. W Zabrzu musieliśmy się zmierzyć także z wysokim poziomem bezrobocia, które sięgało poziomu ponad 20%. Udało nam się zmniejszyć m.in. dzięki takim inwestycjom jak utworzenie w mieście podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – mówiła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.