Nowe oblicze Przedszkola nr 20 w Zabrzu

28.01.2020

Dzisiaj w Przedszkolu nr 20 w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89a odbyło się spotkanie podsumowujące szereg prac związanych z termomodernizacją budynku. Zaproszeni goście mogli zobaczyć jak zmienił się wizerunek tej placówki. Spotkanie było również okazją dla przedszkolaków do zaprezentowania swoich talentów.

Podczas uroczystości zabrzański samorząd reprezentowali m.in.: zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Wolnica.

Budynek przedszkola nr 20 powstał w 1920 roku jako obiekt należący do Kopalni Guido, dopiero po wojnie w murach budynku zaczęło działać przedszkole i nieprzerwanie funkcjonuje do dziś. Placówkę tworzą cztery oddziały do których uczęszcza setka dzieci.

W ramach termomodernizacji ocieplono ściany budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Przedszkole zyskało m.in. nową instalację wewnętrzną c.o. oraz elektryczną. Wykonano przebudowę i termomodernizację dachu, przebudowano posadzki wewnątrz budynku, a także odmalowano pomieszczenia. Dodatkowo przebudowane zostały schody wejściowe i wykonana opaska wokół budynku.

Koszt zakończonej inwestycji to 1 mln zł. Jej wykonawcą była firma DOMTON, Andrzej Wnuk z siedzibą w Żernicy, a nadzór inwestorski pełniła Firma Budowlana AKANT Katowice.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.