30.01.2020 r. startuje nabór w konkursie Innowacje w MŚP

28.01.2020

Firmy mikro, małe i średnie mogą pozyskać nawet do 5.000.000 zł wsparcia na inwestycje w innowacyjne produkty/usługi czy technologie. Obok zakupów maszyn, urządzeń czy oprogramowania, do dofinansowania kwalifikują się również wydatki na budowę/rozbudowę firmy niezbędne do realizacji projektu.

Nabór wniosków do 31 marca 2020 r. prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
Szczegóły naboru dostępne są na: http://scp-slask.pl/lsi/nabor/500
Konkurs Innowacje w MŚP realizowany jest w ramach Działania 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Dla kogo?:
firmy mikro, małe, średnie

Na co?:
– zakup nowych środków trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych,
– zakup nieruchomości zabudowanych, robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu,
– raty kapitałowe leasingu finansowego – nowe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
– wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i usługowych,
– innowacja minimum w skali województwa śląskiego,
– wymagana opinia o innowacyjności.

Ile?:
minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. zł
maksymalna wartość dofinansowania: 5 mln zł
maksymalny poziom dofinansowania: 45%

Osoby do kontaktu:
Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Tel. 32 743 91 71, 32 743 91 77
E-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl