Wyjątkowa Barbórka Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

27.01.2020

24 stycznia mszą świętą w Kaplicy św. Barbary na Poziomie 170 w Kopalni Guido w Zabrzu rozpoczęła się uroczysta Barbórka zorganizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Część oficjalną zorganizowano w hali widowiskowo-sportowej Pogoń. Zgodnie z tradycją, nie zabrakło występu Orkiestry Górniczej MGW pod dyrekcją Henryka Mandrysza oraz biesiady. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy kufel, przypinkę oraz śpiewnik.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Mecenat sprawowało Miasto Zabrze oraz Województwo Śląskie, natomiast patronat  – Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rządu RP, m.in. Adam Gawęda (wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego), Piotr Dziadzio (główny geolog kraju) i Alina Nowak (wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej), a także przedstawiciel Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz eurodeputowani Parlamentu Europejskiego.

Gospodarzem wydarzenia była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W Zabrzu o górnikach zawsze będzie się mówić z ogromnym szacunkiem. Pielęgnowanie tradycji, przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie umacnia śląską tożsamość. Aby budować przyszłość, rozwijać samorządy, musimy pamiętać o naszych przodkach. Pamięć o Barbórce powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom mieszkańców regionu, ponieważ cały Górny Śląsk wyrósł „na węglu” dzięki ciężkiej pracy górników – podkreślała prezydent Zabrza.

Tradycja barbórkowa jest dziedzictwem Górnego Śląska i elementem tożsamości mieszkańców regionu. Każdego roku od ponad 160 lat społeczność górnicza celebruje swe święto jako wydarzenie religijne, zawodowe i rodzinne. W każdym z tych wymiarów na Górnym Śląsku jest ono wyjątkowe.

W trakcie uroczystości dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego Bartłomiej Szewczyk ogłosił, że Muzeum jest koordynatorem inicjatywy zmierzającej do ustanowienia i wpisania święta górników  na listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z pewnością zagwarantuje to pamięć o górnikach, którzy przez wiele dekad ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju całego regionu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2019 roku Sztolnia Królowa Luiza otrzymała prestiżową nagrodę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europa Nostra.  W tym samym roku Kopalnię Guido zwiedziło ponad 200 tys. osób.