Zabrzańskie obchody Tragedii Górnośląskiej

23.01.2020

24 stycznia, o godz.10.00, z okazji obchodów kolejnej rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, nastąpi złożenie kwiatów pod Pamiątkową Tablicą umieszczoną na frontonie Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 maja 19 w Zabrzu.

Następnie, o godz. 10.40, zostaną złożone kwiaty przy tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Zabrza wywiezionym w 1945 roku do łagrów sowieckich oraz represjonowanym żołnierzom górnikom pracującym przymusowo w zabrzańskich kopalniach w latach 40. i 50. XX wieku. Tablica usytuowana jest na murze Ratusza w Rokitnicy.